Viltgjerde

Gjerdet består av viltnetting, stolper, skråstivere og tråd.

Viltgjerder har til hensikt å avgrense skogsområder fra vei og innmark, ikke bare hindre elg og rådyr, men også småvilt som rev, hare og pinnsvin fra å forsere gjerde.

Viltnetting leveres med ulike tråddimensjoner og maskestørrelser. Den begynner med lave maskevidder nederst og øker suksessivt oppover i høyden.

Bilder kommer snart.