Vi forhandler hurtigfoldeporter

Vi synes kvalitet er viktig og forhandler derfor HTC Speedgate og V-King hurtigfoldeporter. Disse er perfekte løsninger for logistikksentre, havner, flyplasser og andre industriområder som krever lukket område til enhver tid. V-KING er en foldeport produsert for høyfrekvent bruk og som hurtig åpner og stenger ved hver passering. Porten øker graden av adgangskontroll og gir god styring av trafikkflyt

Go top

Til toppen