Betongfeste

Betongfeste brukes på fundament med tykkelse på opptil 167 mm. Det festes til betongen med 1-2 skruer, og tette byggegjerder settes ned i rørhylsene. I tillegg sikres det med standard festeklammer både nede og oppe. Gir solid sikring og høy stabilitet.

Betongfeste
Go top

Til toppen